Present Simple

Czas Present Simple

 

W języku angielski czas Present Simple to czas teraźniejszy. Jest to jednak taki czas teraźniejszy, który dzieje się nie tylko teraz, ale trwa dłużej. Dlaczego tak piszę? Dlatego, że już obawiam się, że będziesz mylić ten czas z czasem Present Continuous czyli czasem teraźniejszym ciągłym. Pamiętaj proszę, że czas Present Simple to czas teraźniejszy, ale taki, który dzieje się nie tylko teraz. Ten czas jest czasem teraźniejszym, który trwa dłużej. 

Czasu Present Simple używamy, aby opisać czynności powtarzalne np. każdego dnia,  w każdym tygodniu, co jakiś czas. W zrozumieniu tego czasu bardzo pomogą Ci słówka charakterystyczne, a także informacja: w tym czasie operatorem w zdaniach pytających oraz przeczących jest słowo: “do” oraz “does”. 

 

 Oto kilka najważniejszych zasad, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy używamy czasu Present Simple:

 

1. Present Simple – teoria

 

Zasada 1.

Czasu Present Simple używamy do mówienia o sytuacjach powtarzających się.
Przykładowo w Twoim życiu są czynności, które codziennie się powtarzają: codziennie jesz śniadanie rano, codziennie idziesz do szkoły lub do pracy, codziennie uczysz się czegoś nowego, codziennie myjesz zęby. Popatrz na poniższe przykłady: 


* I have breakfast at 7 o’clock every day – 
Ja jem śniadanie o 7 rano każdego dnia.

* I brush my teeth every day – Ja szczotkuję zęby każdego dnia. 

Mam nadzieję, że widzisz najważniejszy fakt: powyższa zasada dotyczy tego co POWTARZA SIĘ W TWOIM ŻYCIU. 

 

Zasada 2.

Czasu Present Simple używamy do mówienia o sytuacjach stałych, czyli takich,
które trwają już od jakiegoś czasu i się nie zmieniają.

* I live with my parents in Kraków – Ja mieszkam z moimi rodzicami w Krakowie.
Oznacza to, że od jakiegoś czasu już mieszkam z rodzicami w Krakowie. Jest to stała, od dłuższego czasu niezmienna część mojego życia 

* I am a child – Jestem dzieckiem.
Zakładamy, że jestem dzieckiem teraz i będę jeszcze przez jakiś czas dzieckiem

* I go to school – Ja chodzę do szkoły.
Długo trwa czas w którym chodzi się do szkoły. Z pewnością jest to sytuacja stała, przez jakiś czas niezmienna. 

 

Zasada 3. 

Czasu Present Simple używamy do mówienia o generalnych faktach, prawach natury.

* The sun is yellow – Słońce jest żołte.
Jest to generalny, naturalny fakt, prawda? 

 

* The sun sets in the west – Słońce zachodzi na zachodzie.
Jest to fakt generalny, naturalny, którego nie zmienimy, prawda?

* The snow melts in summer – Śnieg topi się w lecie.
To fakt oczywisty, naturalny, prawda?

 

Zasada 4. 

Czasu Present Simple używamy do mówienia o przyzwyczajeniach.


* I cook on Saturdays – Gotuję w soboty.
Czyli takie mam przyzwyczajenie, że zawsze w soboty sobie gotuję.

* I drink tea with sugar – Pijam herbatę z cukrem.
Czyli NIESTETY przyzwyczaiłam się do picia herbaty z cukrem.

* I sleep with a teddy bear – Śpię z misiem.
Czyli bez misia nie idę spać. Jestem do tego przyzwyczajona.

 

Zasada 5. 

Czasu Present Simple używamy do mówienia o czymś co dzieje się cyklicznie, ponieważ jest np. w grafiku stałych zajęć, w planie jazdy, w planie dnia, w planie zajęć szkolnych.

* I play football on Friday – Gram w piłkę w piątek.
Jest to w moim grafiku stałych zajęć.

* The bus leaves at 2.00 pm – Autobus odjeżdża o 2.00
Taki jest rozkład jazdy. Niestety ktoś to tak ułożył, zaplanował i trzeba być na 2.00.

* Maths is on Monday – Matematyka jest w poniedziałek.

 

Zasada 6.

Czasu Present Simple używamy do mówienia o tym co lubimy, czego nie lubimy, o tym co kochamy, czego nie lubimy, o tym co nas denerwuje i cieszy
– czyli generalnie używamy tego czasu do mówienia o naszych gustach i upodobaniach.


* I like dogs 
– Ja lubię psy.
Jeżeli je lubię to nie tylko w chwili mówienia, ale generalnie je lubię.

* I hate spinach – Nienawidzę szpinaku.
Czyli generalnie, od jakiegoś już czasu nienawidzę szpinaku.

 

2. Present Simple – twierdzenia

 
 
Musisz pamiętać, że budowa zdań twierdzących w czasie Present Simple wygląda inaczej dla poszczególnych osób. Często zapominasz, że osoby królewskie (he, she, it) w czasie Present Simple traktowane są naprawdę “królewsko”. Co to oznacza? Oznacza to, że osoba królewska dostanie już w zdaniu twierdzącym takie elementy konstrukcyjne których nie możesz zgubić. 

 
1) Zdanie twierdzące – konstrukcja

 

Zobacz jak tworzyć twierdzenia dla osób I, You, We, They:

Na 1 miejscu – Osoba I, You, We, They
Na 2 miejscu – Czasownik 
Na 3 miejscu – Reszta zdania

 

I walk the dog every day – ja wyprowadzam psa każdego dnia. 

You play chess once a week – ty grasz w szachy raz w tygodniu. 

They swim every Sunday – oni pływają w każdą niedzielę. 

 

 

 

2) Zdanie twierdzące – konstrukcja z osobami królewskimi (he, she, it) 

Teraz nadszedł czas na osoby królewskie: He, She, It.

Aby prawidłowo utworzyć zdania z tymi osobami, do czasownika  należy dodać końcówkę „es” lub „s”.

 

Budowa takiego zdania twierdzącego wygląda wtedy w następujący sposób:

Na 1 miejscu – Osoba: He, She, It 
Na 2 miejscu – Czasownik +  końcówka „es” lub „s”
Na 3 miejscu – Reszta zdania

 

She walks the dog every day – ona wyprowadza psa każdego dnia. 

He plays chess once a week – on gra w szachy raz w tygodniu. 

Karen swims every Sunday – Karen pływa w każdą niedzielę.

 

 

 

 

3. Present Simple – pytaniazewa

Pytania w czasie Present Simple tworzymy z pomocą słówek „operatorów”, którymi są:  “Does”  oraz  “Do”. Operatorów stawiamy w pytaniach na początku zdań.

 

Pamiętaj, że jeśli chcesz budować zdania pytające – musisz znać zasady dotyczące budowania twierdzeń. Jeśli potrzebujesz szybkiej powtórki sprawdź wcześniejsze lekcje i przypomnij sobie najważniejsze informacje o zdaniach twierdzących.

zewa

Podobnie jak w zdaniach twierdzących, budowa zdań pytających w czasie Present Simple
wygląda inaczej dla poszczególnych osób.

 

Operatorami w zdaniach pytających w tym czasie są: 

“Does”  dla osób królewskich (He, She, It) 

 oraz

 “Do”  dla pozostałych osób (I, You, We, They)

 

 

 1 Pytania z osobami królewskimi

 

Zobacz jak tworzymy pytania dla osób królewskich He, She, It:

Na 1 miejscu – Does
Na
 2 miejscu – Osoby królewskie He, She, It
Na 3 miejscu – Czasownik 
Na 4 miejscu – Reszta pytania

Does he go to school every day? – czy on chodzi do szkoły każdego dnia?
Does she walk the dog every day? – czy ona wyprowadza psa każdego dnia?
 
2. Pytania z pozostałymi osobami

 

Skoro wiesz już jak wyglądają pytania dla osób królewskich zobacz co dzieje się,
gdy pojawiają się  osoby
 I, You, We, They:

Na 1 miejscu – Do
Na
 2 miejscu – Osoba I, You, We, They
Na 3 miejscu – Czasownik 
Na 4 miejscu – Reszta pytania

 
Do they go to school every day? – czy oni chodzą do szkoły każdego dnia?
Do you walk the dog every day? – czy ty wyprowadzasz psa każdego dnia? 
 

Pytania szczegółowe – słówka pytające

zewa

Na pewno pamiętasz, że niektóre pytania w języku angielskim  rozpoczynają się od tak zwanych  słówek pytających, takich jak:

What? – Co?
Where? – Gdzie?
When? – Kiedy?
Who? – Kto?

 

Mamy wtedy do czynienia z  pytaniami szczegółowymi – zobacz jak wygląda konstrukcja takiego pytania w czasie Present Simple dla osób królewskich He, She, It:

Na 1 miejscu – Słówko pytające
Na 2 miejscu – Does
Na 3 miejscu – Osoby królewskie He, She, It
Na 4 miejscu – Czasownik
Na 5 miejscu – Reszta pytania

 

 

Where does she work? – gdzie ona pracuje?
Where does he go every day? – gdzie on chodzi każdego dnia? 
 
 
Skoro wiesz już jak budować pytania szczegółowe dla osób królewskich, to teraz pytania szczegółowe dla pozostałych osób: I, You, We, They:
 

Na 1 miejscu – Słówko pytające
Na 2 miejscu – Do
Na 3 miejscu – Osoby I, You, We, They
Na 4 miejscu – Czasownik
Na 5 miejscu – Reszta pytania

Where do you work? – gdzie ty pracujesz?
Where do they go every day? – gdzie oni chodzą każdego dnia? 
 

 

 

4. Present Simple – przeczenia

zewa

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy poprzez dodanie końcówki “not” do operatora “Does” lub “Do”:

I do not –  I don’t 
You do not – You don’t

He does not – He doesn’t
She does not – She doesn’t
It does not – It doesn’t

We do not – We don’t
They do not – They don’t
You do not – You don’t

 

Pamiętaj, że operator “Do” występuje z osobami I, You, We, They, You.
Operator “Does” natomiast łączymy z osobami królewskimi He, She, It.

zewa

Budowa przeczeń w tym czasie zależna jest od tego jakich użyjemy osób. 

Pamiętać musimy o odpowiednim operatorze “Does” lub “Do”

 

Konstrukcja zdania przeczącego 1

 

Zobacz jak tworzymy zdania przeczące dla osób królewskich He, She, It:

Na 1 miejscu – Osoby królewskie He, She, It
Na 2 miejscu – Doesn’t
Na 3 miejscu – Czasownik (w podstawowej formie) 
Na 4 miejscu – Reszta zdania

 

She doesn’t go to school every day – ona nie chodzi do szkoły każdego dnia.
He doesn’t work – on nie pracuje. 

 

Konstrukcja zdania przeczącego 2

 

Teraz czas na zbudowanie zdań przeczących dla osób I, You, We, They:

Na 1 miejscu – Osoby I, You, We, They
Na 2 miejscu – Don’t
Na 3 miejscu – Czasownik (w podstawowej formie)
Na 4 miejscu – Reszta zdania

I don’t go to school every day – ja nie chodzę do szkoły każdego dnia.
We don’t work – my nie pracujemy.  

 

 

5. Present Simple – końcówka “es” lub “s”

Gdy w twierdzeniach w czasie Present Simple pojawiają się osoby królewskie He, She, It,  do czasowników dodajemy końcówkę „es” lub „s”.

Oto najważniejsze zasady o których musisz pamiętać, aby zrobić to prawidłowo:

 
 

Zasada 1


Końcówkę
 „es” dodajemy do takich słów, które kończą się na litery: o, ch, sh, ss  lub x.


box – bo
xes
go – goes
watch – watches 
 
 Karen watches  TV every day – Karen ogląda TV codziennie. 
 
 
 
Zasada 2
 
Jeżeli czasownik kończy się na literę “Y”a przed tą literą mamy samogłoskę, to wtedy dodajemy końcówkę „s”
 
play – plays
 
 
 
Zasada 3
 
Jeżeli czasownik kończy się na literę “Y”a przed tą literą mamy spółgłoskę to wtedy litera “Y” zamienia się w  “i”,
a następnie 
dodajemy “s”.
 
study – studies 
 

zewa

6. Present Simple – słówka charakterystyczne 

 

Każdy czas w języku angielskim posiada pewne charakterystyczne słówka, 
dzięki którym możemy rozpoznać dany czas.

 

Oto najczęściej używane słówka charakterystyczne w czasie Present Simple:

* Usually – zazwyczaj
* Always – zawsze
* Never – nigdy
* Often – często
* Rarely – rzadko
* Sometimes – czasem
* Every day – każdego dnia
* Every week – każdego tygodnia
* Once a month – raz w miesiącu
* On Mondays – w poniedziałki
* Three times a week – 3 razy w tygodniu

Jeżeli zobaczysz w zdaniu, ćwiczeniu, dialogu jedno z powyższych słówek charakterystycznych, 

to oznacza to, że masz stworzyć zdanie w czasie Present Simple.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pozostałe wpisy

Egzamin 8 klasa

Past Simple

Czas Past Simple Ucząc się języka angielskiego pamiętaj, że umiejętność rozróżniania czasów w języku angielskim jest bardzo ważna. Jeżeli nie będziesz wiedzieć z jakim czasem masz od czynienia

Czytaj dalej »
Egzamin 8 klasa

Present Continuous

1. Present Continuous – teoria Czas Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Zauważ, że znasz już jeden czas teraźniejszy w języku angielskim: czas Present Simple. Pamiętaj, że

Czytaj dalej »