Wykonaj poniższe zadania

1. I _ happy

2. We _ going to school

3. She _ learning English

4. They _ painting

5. He _ working at school

6. You _ walking the dog

7. It _ raining

8. Sonia and Karen _ going to school

9. The frog _ jumping

10. The boys _ playing computer games all day

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *