Czas Future Simple to czas:

W czasie Future Simple mówimy o planach na najbliższą przyszłość

W czasie Future Simple mówimy o spontanicznie podjętych decyzjach na najbliższą przyszłość

W czasie Future Simple mówimy o zamiarach na najbliższą przyszłość

W czasie Future Simple “gdybamy” na temat najbliższej przyszłości

W czasie Future Simple dokonujemy przypuszczeń na temat najbliższej przyszłości

W czasie Future Simple mówimy o tym co zaplanowaliśmy na najbliższą przyszłość

W czasie Future Simple możemy mówić o obietnicach

W czasie Future Simple często używamy słów: believe, think, hope, suppose.

W czasie Future Simple możemy mówić o groźbach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *