I ... never .... an elephant - Ja nigdy nie widziałam słonia.

Have you ever ... (eat) Chinese food? - Czy Ty kiedykolwiek jadłeś chińskie jedzenie?

We ... (not, see) Karen all morning - Nie widzieliśmy Karen cały poranek.

Karen .... ( lose) her key. She can't open the door now. - Karen zgubiła klucz. Nie może otworzyć drzwi teraz.

We ... (not work) for you yet - My jeszcze nie pracowaliśmy dla Ciebie.

My friends .... (live) here for 10 years - Moi przyjaciele żyją tutaj przez 10 lat.

How long ... (have) a drivers license? - Jak długo masz licencję kierowcy?

I ... (not meet) such an amazing teacher yet - Ja nie spotkałam takiego niezwykłego nauczyciela jeszcze.

Watch out! I ... already ... the floor! - Uważaj! Ja właśnie zmyłam podłogę!

Thanks for calling! I ... (not hear) from you in a long time! - Dzięki, że dzwonisz! Nie słyszałam od Ciebie wieści od długiego czasu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *